En smart försäkring som märker när du gör bra saker

Så kommer du igång med Moderna Smart Flex

 1. När du har tecknat försäkringen på www.modernasmartflex.com får du efter 1-3 dagar din Plug-in hemskickad till dig som du kopplar in i bilens OBD2-läsare.
 2. Ladd ned appen "Moderna Smart Flex" i App Store eller Google Play och skapa ett personligt konto.
 3. I samband med att du tecknar försäkringen får du en kod. Denna verifieringskod använder du för att registrera ditt fordon.
 4. Vid körning behöver du ha Bluetooth och appen påslagen. Detta för att du ska ha möjligt att påverka din rörliga månadspremie.
 5. Efter avslutad körning sammanställs ditt körbeteende och du får feedback samt förbättringsförslag på din körning.

Din månadspremie

Betala som du kör

Det här ingår i din bilförsäkring  

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Kan ersätta skador orsakade av brand som kan uppstå genom exempelvis kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit.

Stöld

Försäkringen ersätter stöld och tillgrepp.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 12 000 mil.

Räddning

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist eller punktering) så ersätter vi de kostnaderna.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.

Tilläggsförsäkringar

 • En “Drulleförsäkring” som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75%. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar.

 • Vi ersätter kostnader för t ex hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme. Gäller utan självrisk.

Självrisker

Trafik 1000 kr
Delkasko 1500 kr
Vagnskada 3500 kr

* Vagnskada ingår vanligtvis som garanti de tre första åren när du köper en ny bil av en svensk generalagent.

Vanliga frågor och svar

 • Moderna Smart Flex är en halv- och helförsäkring för dig, dina medpassagerare och din bil. Försäkringen är en rättvis och billig bilförsäkring som baseras på två olika premier, en fast och en rörlig. Kör du lite bättre eller lite mindre sänka din försäkringspremie med drygt 70 %!

 • Det är lätt! Teckna försäkringen, ladda ned appen i din smartphone och skriv in din verifieringskod som du får via mail när du tecknar försäkringen. Klicka sedan in din Plug-in, som du får hemskickad inom 1-3 dagar vid tecknandet av din försäkring, i bilen och aktivera Bluetooth på smartphone. Öppna Moderna Smart Flex-appen, följ instruktionerna och starta en körning.

 • Diesel-, hybrid- och bensinbilar som är tillverkade från 2001 och Amerikanska bilar från 1997 samt iPhone och Android-telefoner från iOS 8.0 eller högre, respektive 4.3 eller högre.

 • Din Plug-in pratar med din bil och skickar informationen till ett moln samt rapporterar allt till din telefon. Allt händer inom millisekunder och gör att din körning analyseras i realtid och du får en rättvis försäkringspremie utifrån ditt sätt att köra vid varje körning.

 • Bilförsäkringen bygger på två olika premier; en fast och en rörlig. Din rörliga premie sätts under tiden du kör genom att vi klassar in dina enskilda körningar i någon av de 15 premienivåerna, där nivå 1 är den billigaste. Den fasta premien baseras på bilmodellen och betalas en månad i förväg, till skillnad från den rörliga premien som betalas i efterskott. Du betalar varje månad en kombinerad kostnad av din fasta och rörliga premie.

Tillsammans ger vi mer!

Som Moderna Bonuskund får du numera även självriskreducering med upp till 1 000 kr vid en skada som ersätts av din boende-, bil- eller djurförsäkring hos Moderna Försäkringar. Storleken på självriskreduceringen är, liksom rabatten, baserad på hur många bonusgrundande produktgrupper du har tecknat försäkringar i. Självriskreduceringen kan användas en gång per hushåll och kalenderår.